ویژگی های یک بسته بندی خوب

یکی از مهمترین نقشهایی که بسته بندی دارد نقش ارتباطی آن است، بنابراین می توان گفت نخستین فروشنده ما ” بسته بندی ” است .

یکی از مهمترین نقشهایی که بسته بندی دارد نقش ارتباطی آن است، بنابراین می توان گفت نخستین فروشنده ما ” بسته بندی ” است .

بسته بندی مجموعه ای از عوامل زیباشناسی، ارزشی، نمایشی و محتوایی است که هم سخت افزار ، تکنولوژی، امکانات و مواد لازم را می خواهد و هم عوامل نرم افزاری یعنی فکر، ایده، خلاقیت و مدیریت تا بتواند کارها را به درستی انجام دهد البته یکی از عوامل حائز اهمیت دیگر قیمت می باشد. بسته بندی قطعا باید مراقب بازار باشد و منطق لازم را در ارتباط با بازاری که در آن ارائه می شود داشته باشد.

طرح ، نقش، شکل، اندازه، وزن، نام و نشان، استاندارد، جنس، کیفیت و ... همه در ارتباط تنگاتنگ با بسته بندی هستند؛ یک بسته بندی خوب بسته بندی ای است که بتواند تمام این عوامل را با اثرگذاری روی مخاطب ایجاد کند .

بسته بندی عاملی است که نخستین نقش و اثر را ایجاد می کند بنابراین باید مراقب باشد در اولین برخورد تا آنجا که توان دارد خریدار را جذب کند. بسته بندی ای که دارای این خصوصیات باشد بسته بندی ای است که مدیریت دارد و آن را به عنوان یک ابزار جدی بازاریابی تلقی کرده ایم .

بسته بندی بیش از آنکه جذابیت و تاثیر گذاری ظاهری داشته باشد از نظر کیفی بسیار حائز اهمیت می باشد.

برای شناخت کیفیت بسته بندی به تعریفی در مورد محصولات غذایی می پردازیم ؛ محصولات غذایی کلا به سه دسته تقسیم می شوند، محصولات فساد پذیر، نیمه فساد پذیر و فساد ناپذیر . بنابر این عامل فساد در صنعت غذایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

فساد در صنعت غذایی به این معنی نیست که ماده غذایی صرفا کیفیت خود را از دست بدهد، بلکه هر ماده ای که بازار پسندی اش دچار کاهش شود در اصطلاح صنعت فاسد شده است .

از عوامل موثری که باعث ایجاد فساد در محصولات غذایی می شود "RH” یعنی بالا بودن میزان رطوبت در محصول غذایی و همچنین “ “Water Activity بالا بودن حجم آب و نیز موادی که دارای مواد مغذی زیادی هستند می باشد، بنابر این نیاز به بسته بندی ایمن و محافظت شده در صنعت غذایی که بتواند از عامل فساد در محصول غذایی جلوگیری کند بسیار حائز اهمیت می باشد.

همچنین بسته بندی ای که از عبور نور، خروج رطوبت و ورود اکسیژن به محصول غذایی جلوگیری کند یا در تعریفی کامل نفوذناپذیر باشد و همچنین قابلیت پاستوریزاسیون داشته باشد.